CykelrytterÅrLandKommentar
Porsev, Alexander2017Rusland 
Kochetkov, Pavel2016Rusland 
Trofimov, Yuri2015Rusland 
Porsev, Alexander2014Rusland 
Isaychev, Vladimir2013Rusland 
Vorganov, Eduard2012Rusland 
Brutt, Pavel2011Rusland 
Kolobnev, Alexandr2010Rusland 
Ivanov, Sergey2009Rusland 
Ivanov, Sergey2008Rusland 
Borisov, Vladislav2007Rusland 
Khatuntsev, Alexander2006Rusland 
Ivanov, Sergey2005Rusland 
Kolobnev, Alexandr2004Rusland 
Bazhenov, Alexandre2003Rusland 
Grishkine, Oleg2002Rusland 
Konyshev, Dmitri2001Rusland 
Ivanov, Sergey2000Rusland 
Ivanov, Sergey1999Rusland 
Ivanov, Sergey1998Rusland 
Ekimov, Vjatcheslav1997Rusland 
Davidenko, Vassili1996Rusland 
Saitov, Asiat1995Rusland 
Gainetdinov, Romes1994Rusland 
Konyshev, Dmitri1993Rusland 
Saitov, Asiat1992Rusland 
Tchmil, Andrei1991Rusland 
Konyshev, Dmitri1990Rusland 
Ivanov, Ivan1989Rusland