Ducrot, Pascal

Om rytteren
Født: 29.06.1965
Land: Schweiz