Gervin, Willy

Om rytteren
Født: 28.11.1903
Død: 08.07.1951
Land: Danmark