Severeyns, Emile

Om rytteren
Født: 28.08.1931
Død: 30.11.1979
Land: Belgien