Assad Bahador, Mohamed-Ali

Om rytteren
Land: Iran