Van Vliet, Arie

Om rytteren
Født: 16.03.1916
Død: 10.07.2001
Land: Holland