Tafi, Andrea

Om rytteren
Født: 07.05.1966
Land: Italien

"Il Tafone"