Frach, Wilhelm

Om rytteren
Land: Tyskland

"Willi"