Thurau, Dietrich

Om rytteren
Født: 09.11.1954
Land: Vesttyskland
Tyskland