Canepari, Clemente

Om rytteren
Født: 11.11.1886
Død: 13.09.1966
Land: Italien