Czajkowski, Konrad

Om rytteren
Født: 11.01.1980
Land: Polen