Ratajczyk, Rafal

Om rytteren
Født: 05.04.1983
Land: Polen