Roth, Jean

Om rytteren
Født: 03.03.1924
Land: Schweiz