Piccin, Alfonso

Om rytteren
Født: 11.12.1897
Død: 08.09.1932
Land: Italien