Richter, Albert

Om rytteren
Født: 14.10.1912
Død: 02.01.1940
Land: Tyskland