Jacobsson, Rud

Om rytteren
Født: 04.04.1930
Land: Danmark