Van Lancker, Robert

Om rytteren
Født: 11.12.1946
Land: Belgien