Voorting, Adrianus

Om rytteren
Født: 15.02.1931
Død: 01.08.1961
Land: Holland

"Adri"