Atlanta, 6-dagesløb

År Cykelrytter Land Kommentar
1909 Root, Eddy USA
1909 Fogler, Joe USA