Ukrainske mesterskab i linieløb

År Cykelrytter Land Kommentar
2021 Ponomar, Andrii Ukraine
2020 Kononenko, Mykhaylo Ukraine
2019 Kulyk, Andrij Ukraine
2018 Polivoda, Oleksandr Ukraine
2017 Buts, Vitaliy Ukraine
2016 Polivoda, Oleksandr Ukraine
2015 Kononenko, Mykhaylo Ukraine
2014 Buts, Vitaliy Ukraine
2013 Kostyuk, Denys Ukraine
2012 Grivko, Andriy Ukraine
2011 Kvachuk, Oleksandr Ukraine
2010 Popkov, Vitaliy Ukraine
2009 Starchyk, Volodomyr Ukraine
2008 Pidgornyy, Ruslan Ukraine
2007 Zagorodny, Volodymyr Ukraine
2006 Zagorodny, Volodymyr Ukraine
2005 Khalilov, Mikhailo Ukraine
2004 Ruban, Oleg Ukraine
2003 Gonchar, Sergei Ukraine
2002 Klimenko, Olexander Ukraine
2001 Posyeyev, Kyrylo Ukraine
2000 Duma, Volodimyr Ukraine
1999 Fedenko, Aleksandr Ukraine
1998 Duma, Volodimyr Ukraine
1997 Prokopenko, Youri Ukraine
1996 Pankov, Oleg Ukraine